TCM - traditional Chinese medicine

Traditionell Kinesisk Medecin

Kinesisk medicin är en av världens mest omfattande läkekonster. Den har utvecklats oavbrutet under 4000 år där varje generation läkare bidragit med kunskap till den enorma visdomsbanken som samlas i dagens TCM. Det är ett system med många principer och begrepp. Viktigaste av alla begrepp är helhetssyn, vilket betyder att hänsyn tas till hela människan: kropp och psyke, individen med sin omgivande miljö och hälsohistorik påverkar en människas tillstånd och hälsa.

Man utgår i kinesisk akupunktur från kunskapen om att människans hälsa är beroende av en balanserad cirkulation av energi, Qi (närande, livgivande energi). Störningar i detta energiflöde, pga yttre eller inre påverkan, öppnar för problem av olika slag och nedsätter motståndskraften och läkningsförmågan.

Kinesisk medicin är också så mycket mer än bara akupunktur, framaförallt är det fyra dicipliner som använs i vad som kallas för TCM; akupunktur, örtmedicin, qigong och Tuīná. Diet är också en mycket viktig del och man sätter stor vikt på vad man äter.

 • Akupunktur: Behandling med nålar som sätts i specifika punkter.Fram till i dag har ca 2 000 punkter, s.k. retnings- eller akupunkturpunkter, upptäckts. Av dessa är 360 relativt vanliga i behandling.  Behandlingen syftar till att förbättra flödet av qi. Ibland används också värme genom att bränna örten gråbo (moxa) för att förstärka nålarnas effekt.
   
 • Örtmedicin:I kinesisk medicin är örtmedicin den dominerande behandlingsmetoden, kanske upp till 90 % av behandlingarna görs med örtblandningar. Det kallas visserligen örtmedicin, men man använder förutom växtdelar även djurdelar och mineraler. Det finns flertusenåriga böcker som beskriver bruket av medicinska örter i Kina. Örtblandning är i Kina framtagen av en örtspecialist och den är individuellt anpassad och baserad på diagnosen. Patienten får själv koka ihop ett te på örterna genom att följa de medföljande anvisningarna. Det finns också standardiserade örtblandningar i form av piller och kapslar. Några av de mest kända kinesiska örterna är ginseng och gingko biloba. Man kan också tillägga att man inom den kinesiska örtmedicinen inte accepterar biverkningar eller att patienter skall behöva ta medicin resten av livet.
   
 • Qìgōng: Andningsövningar med långsamma rörelser. Ordet består av tecknet som betyder luft eller andning, och gōngsom betyder utförande eller arbete. Flera olika stilar har utvecklats och inriktningen kan vara mer mot meditation eller mot kampsport. Denna kombinerade andnings- och rörelsemetodik skapades troligen av Taoisterna, sannolikt som ett sätt att få harmoni mellan kropp och själ. Man hävdade redan på den tiden att aktivitet, kost och psyke har en avgörande betydelse för hälsa och sjukdomar.
   
 • Tuī: Kinesisk djupgående massage som ges utmed kroppens meridianer (energikanaler) för att förbättra flödet av . Ordet består av tecknet tuīsom betyder trycka eller skjuta (ifrån sig) och som betyder att greppa eller hålla. Oljor, örter eller puder kan användas när man masserar.
 • Diet: De gamla kinesiska läkarna hade mycket klart för sig att diet påverkade människans hälsa, både kroppsligt och själsligt. Efter man hade ställt diagnos på patienten kunde man därför börja med att ge råd om vad patienten skulle äta respektive undvika. Man kombinerade ofta råden om diet med att ordinera enstaka örter eller färdigblandade örtmediciner.  Den kinesiska dieten tillhör det kulturarv som är sammanlänkat med den kinesiska medicinen. Det sägs i gamla skrifter att munkar genom att äta ensidigt under långa tider utvärderade enskilda livsmedel med tanke på deras näringsinnehåll och hur de påverkade hela människan fysiskt, såväl som psykiskt. Det finns nedtecknat i skrifter från Shangdynastin (1500- 1000 f.kr) där kostens näringsinnehåll diskuteras, så det som vi nu kallar functional food i väst är ingen nyhet för kineserna.

Diagnos
Varje människa som söker hjälp betraktas som en unik individ och ses som en helhet där både kropp och själ tas i beaktning. Det finns fyra grundläggande metoder för att ställa diagnos.

 • Observera: Vad ger patienten för helhetsintryck, kroppshållning, kroppskonstitution hudens och tungans färg m.m.
   
 • Lukta och lyssna: Hur patienten luktar och hur det låter vid andning, tal och hostning.
   
 • Fråga: Patienten frågas om tidigare sjukdommar. Dessutom frågas ingående frågor som exempelvis levnadssätt, arbete, om du föredrar kyla eller värme, hur ofta du kastar vatten respektive tömmer tarmen, dina sovvanor, vad och hur du äter, vad och hur ofta du dricker, menstruationscykeln och mycket mer.
   
 • Känna: Akupunktören/TCM läkaren använder händerna och känner på patienten, s.k. palpering. Man kontrollerar också pulserna; med tre fingrar avläser man 9 olika pulser på handleden och kan på detta sätt få en uppfattning om hur de inre organ fungerar och kan med hjälp av detta ställa en diagnos.

 

Skilj på kinesisk akupunktur och sensorisk stimulering


Ursprunglig akupunktur enligt traditionell kinesisk medicin (kinesisk akupunktur) som beskrivs på denna sida skall inte förväxlas med sensorisk stimulering utförd inom landstinget. Sensorisk stimulering utförd bl a av sjukgymnast används inom landstinget företrädesvis på smärtpatienter. Sensorisk stimulering utförs med mindre mängd behandlingstekniker än vid kinesisk akupunktur. Enbart västerländsk diagnos utförs och kinesisk akupunkturbedömning utesluts. Utbildningarna i sensorisk stimulering pågår ofta under 2-4 veckor. Det finns även andra varianter av akupunktur men Svenska Akupunkturförbundet Traditionell Kinesisk Medicin värnar den ursprungliga traditionella kinesiska akupunkturen med flerårig utbildning och praktik.

Jessica Svedjerot

 

 TCM Akupunktör & Diplomerad Equiatriker 

 

jessica@horsesandpeople.se

0707-48 02 03

Innehar F-skattsedel Ansvarsförsäkrad

Medlem i Svenska Akupunkturförbundet

Har vid årskiftet tagit en paus med behandling på människor pga utbildning och andra projekt.

Finnas alltså inte kvar i behandlingslokalen på söder.

NYHET!

C-TRÄNARE  DRESSYR

Påbörjat utbildning till C-tränare i dressyr färdig i höst 2019

För bokning av träning kontakta mig på 0707-480203

Laserbehandlig!

Med senaste lasertekniken mot inflammation och smärta!

login